88492313 (021)
جستجوی دامین :

www.  
 

 

تعرفه ثبت دامین :
  سالیانه 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله 10 ساله
com 39,800 79,600 119,400 159,200 199.000 398,000
net 39,800 79,600 119,400 159,200 199.000 398,000
org 39,800 79,600 119,400 159,200 199.000 398,000
biz 39,800 79,600 119,400 159,200 199.000 398,000
info 39,800 79,600 119,400 159,200 199.000 398,000
co 98,800 197,600 296,400 395,200 494,000 988,000
ws 39,800 79,600 119,400 159,200 199.000 398,000
asia 58,800 117,600 176,400 235,200 294,000 588,000
eu 39,800 79,600 119,400 159,200 199.000 398,000
mobi 78,800 157,600 236,400 315,200 394,000 788,000
me 107,800 215,600 323,400 431,200 539,000 1,078,000
tv 118,000 236,000 354,000 472,000 590,000 1,180,000
ir 7,800 - - - 39,000 -
cc 88,800 - - - 444,000 -
*  قیمتهای فوق به تومان می باشد . 
دامین :
دامنه مهمترین قسمت تشکیل دهنده آدرس یک سایت می باشد. این نام از ترکیب 3 الی 64 حرف ، عدد یا خط تیره (بدون فاصله) تشکیل می گردد. اگر بخواهيد نام خاصي را که قبلا ثبت شده باشد به عنوان نام دامنه خود انتخاب كنيد، چاره اي جز تغییر پسوند مورد نظر خود نخواهید داشت.
چنانچه آدرس سایت شما حاوی علامت تجاری شما باشد، می توانید جهت اطمینان از دسترسی آسانتر و حفاظت از نام تجاری خود کلیه مشتقات و ترکیبهای آنرا بر روی پسوندهای مختلف ثبت نمایید.

انواع دامین و توضیحات :
free web tracker
دیکشنری تخصصی